Saturday, January 16, 2021
Home > mimbar-rakyat.com

Inikah Aku?, Puisi Djunaedi Tjunti

Inikah Aku? Puisi: Djunaedi Tjunti bayangan mencuat di genangan terlihat sebuah wajah bak sketsa yang tak begitu jelas namun aku tahu siapa pemiknya wajah yang tak asing bagiku raut yang sangat akrab                *** dia adalah wajahku yang telah berpuluh-puluh tahun tak terpisahkan melekat erat hati, perasaan, bersatu utuh dari waktu ke waktu kami  selalu bersama              *** keceriaan masa kecil masa kanak-kanak dan remaja beragam tantangan kala

Read More
ilustrasi Ayam jantan. (Foto: Bobo.id)

Itulah Hidup

Puisi: Djunaedi Tjunti Agus kadang sedih kadang gembira adakalanya merasa tak berguna adakalanya merasa dibutuhkan itulah kehidupan suatu ketika merasa terhina lain waktu berasa dipuja kadang serasa tak berharga lain masa merasa dibanggakan inilah hidup hidup tak selalu menyenangkan kadang keras dan menantang kadang memelas menyedihkan tak jarang harus mengurut dada pasrah dan menyerah hidup harus dimaknai selalu disikapi positif berdoa dan berusaha memohon kepadaNya Allah Maha Bijaksana Jakarta, 23072017

Read More

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru